Inschrijven voor workshop(s):
Het juiste bedrag kan u storten op rekeningnummer BE90 7310 1936 6932 van Praan vzw, Verschansingstraat 55, 2000 Antwerpen. Vermeld daarbij uw naam en de naam van de workshop. Na ontvangst van het inschrijvingsgeld is uw deelname gegarandeerd. (IBAN BE90 7310 1936 6932 / BIC KREDBEBB)

Inschrijven voor workshop(s)